۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

وقتی دزد به صاحب خانه خدمت می کند

کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدای امریکا تصمیم گرفته که در روز یازدهم سپتامبر نسخه هایی از قرآن را به آتش بکشد. این کار از هر نظر احمقانه است. چون نه به جنگ با تروریست ها و افراطی ها کمک می کند ، نه بر محبوبیت مسیحیت می افزاید و نه امنیت مردم امریکا را بهبود می بخشد. بر عکس ، به خشونت  بیشتر دامن می زند و احساسات مهارناپذیر را جانشین راه حل های عقلایی می کند. اما فارغ از این ها، اگر چنین برنامه یی اجرا شود و قرآن را بسوزانند این کار پی آمد ناخواسته ی دیگری هم دارد و آن این است : قرآن هم رفته-رفته هم نشین دیگر کتاب ها می شود.
ممکن است بعضی از مسلمانان واکنش های عصبی عجیبی از خود نشان بدهند. اما واقعیت آن است که مسلمانان ناگزیر باید بیاموزند که خشونت تنها راه پاسخ گویی نیست. یک روز در دنمارک کارتون پیامبر اسلام را می کشند ، روزی دیگر در فلوریدا قرآن را می سوزانند و در نوبت سوم کاری دیگر در همین اندازه ها می کنند. و همین طور ادامه می دهند. مسلمانان چه کار می کنند؟ هر بار که کسی کار غلطی کرد شروع می کنند به لگد زدن به زمین و زمان و سخن از خون ریختن و انتقام کشیدن می زنند؟ توانایی مسلمانان برای جلوگیری کردن از وقوع چنین رویدادها چه قدر است؟
تکرار این کارها احتمالا بسیاری از مسلمانان را به این نتیجه خواهد رساند که نمی توان بیست و چهار ساعت سر خود را در کف خود گرفت و آماده ی نبرد بود. بهتر آن است که بگوییم : چند تا افراطی متعصب یک کار احمقانه یی کردند. ما که احمق نیستیم به خاطر حماقت آن ها زنده گی و امنیت و رشد و آینده ی فرزندان مان را نابود کنیم.

۳ نظر:

حیران گفت...

سوزندان قران ویا هرکتابی دیگری که یکعده از انسانها به قداست ان باور دارند کار زشت است وبروز چنین عمل چه اگاهانه باشد و یا غیر اگاهانه پیامدهای ناگواری نیز بدنبال خواهد داشت اما مسلمانان بطور عام و ماساکنین اوغونستان بطور خاص همیشه کور خود و بنای دیگران هستیم. در جنگهای داخلی دهه 90تعداد قران های که طمعه حریق شده اند شاید به صدها جلد برسد وبر همگان نیز معلوم است که این قران ها توسط فیر راکت چه کسانی اتش گرفت وسوخت و امروز اگر دربرار انا قرارگیرند سرهایشان را تا به زانو به نشانه تعظیم پیش انا خم میکنندو جالب از همه اینکه قران سوزان دیروز، امروز بخاطرقرانهای که قرار است سوزانده شود گریبان چاک میکنند و مردم را به خشونت و انتقام جوی دعوت میکنند.
امیدوارم که مسلما نان به همین نتیجه برسند که شما پیش بینی کرده اید. زنده گی،خون،امنیت،اینده خود وفرزندان خود را دربرابر عمل احمقانه دیگران قربانی نکنندوهم اگر به پندواندرزهای روشنفکران "غرب زده" گوش فرا نمیدهند حداقل به این نکته توجه کنند که در قران ایه های صریح و روشن است که میگوید (خدا قران را فرو فرستاده وخود خافظ ان هست)ویا ایه دیگر که میگوید(خدانورش را به اتمام میرساند و لو کافران را خوش نیاید

Nasim گفت...

Boooooozdiiiil

حنا گفت...

سوزاندن قران گناهی بزرگه و سکوت در برابر اینکار گناهی بزرگتر...
درسته خشونت راه درستی برای حمایت از دین نیست ولی سکوت هم چاره ساز نیست... همونطور که راهپیماییهای مسلمونا کار زیادی از پیش نمیبره...
راههای زیادی هست... شاید قانونی...

 
Free counter and web stats