۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

الفبای مجاهدین کرام

سال ها پیش مجاهدین سعی کردند کتاب های درسی را اسلامی و جهادی کنند. در کتاب های حساب و ریاضی مثلا آورده بودند که : مجاهد شش مرمی داشت و چهار تای آن را به سوی دشمنان اسلام فیر کرد. چند مرمی در نزد او باقی مانده است؟ یا مثلا در کتاب " دینیات" صنف سه مکتب به تفصیل شرح داده بودند که " غسل جنابت" به چه ترتیب باید انجام شود. دیروز یکی از دوستان با خوش حالی می گفت که پسر پنج ساله اش هفته ی آینده به مکتب می رود. به یاد الفبای نوع جهادی افتادم:
آشوب , اضطراب , بحران , تهمت , جهل , حسرت , خشونت , دروغ , ذلت , ریا , زور گویی , سر افکنده گی , شکست , صعوبت  , ضرر , طعن , ظلم , عقده , غم , فقر , قتل , کدورت , گند , لعنت , مشقت , ناتوانی , وحشت , هتاکی , یک هزار مصیبت دیگر !

می گویند کودکی را نزد ملا برده بودند تا به او الفبا یاد بدهد. ماه ها گذشت و کودک الف را " انف" تلفظ می کرد. هر چه ملا سعی می کرد فایده یی نداشت. سر انجام ملا پدر او را نزد خود خواست و به او گفت که پسر تان کودن است و بهتر است او را از مکتب بکشید. پدر که در خانه شیطنت های پسر خود را دیده بود باور نکرد که او در آن حد بی استعداد باشد. او را به کناره یی برد و گفت: چرا الف را انف می گویی؟ الف گفتن این قدر سخت است؟ پسرش گفت : من می توانم الف بگویم اما همان روزی که من بگویم الف فردایش به من دستور خواهد داد که بگو ب و جیم و ح و... . آن وقت من باید هر روز امتحان پس بدهم! *

دریغا که بسیاری از معلمان ما به اندازه ی همان کودک هم مقاومت نمی کنند.


*لطفا آن داستان دیگر را که در آن ملا "الپ" می گفت و شاگرد هم "الپ" می گفت ذکر نکنید. می دانم یادتان آمده!

۱ نظر:

حنا گفت...

الفبای نوع جهادی!!!
شاید ما هم تو ایران نمونه هاییشو داریم تجربه میکنیم!
س رکوب...
س تاره نشان!
پ ول پرستی!
گ داپروری!
دروغ گویی!
دریغا که بسیاری از خود ما هم مثل آن کودک مقاومت نمیکنیم!

 
Free counter and web stats