۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

روزهای خونین پیش رو

آیت الله خامنه یی جواز خشونت در برابر معترضان را صادر کرد. خدا کند روز شنبه دست به کشتار مردم نزنند. او گفت که معترضان باید از راه های قانونی شکایت های خود را دنبال کنند. گویی اعتراض مدنی مسالمت آمیز غیر قانونی است. این قانون هم که آقای خامنه یی می گوید عجب قانونی است. خامنه یی تقلب کرده و اینک مردم باید به شورای نگهبان شکایت کنند که آقای خامنه یی تقلب کرده است. اعضای این شورا هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت کنترول و نظارت رهبر اند. به این می ماند که کسی از شما چیزی دزدیده باشد و شما نزد رئیس دزدان بروید و به او بگویید : می دانم که در قانون دزدها خود دزدی قانون است ، با وجود این من از شما خواهش می کنم که بر اساس قانون خودتان مال ِ دزدیده شده ی مرا به من باز گردانید.

۱ نظر:

حیران گفت...

در مغز حاکمان ایران یک هورمونی است که معترضین ملیونی را اوباش نشان می دهد، معترضین خودی را حماسه سازان.

در انقلاب اسلامی اعتراض و تظاهرات را حماسه سازی و حق خواهی و خداجویی می گفتند و بی بی سی هم خوب بود و پرخاش دولت های خارجی با شاه هم نشانه ای حقانیت قیام بود. اما اینک همه ای اینها نشانه های استکبار، استعمار، مداخله و شر و شورش های شیطانی است. آدم اصلام به تمام ارزش ها شک می کند. نکند همه چیز برای قدرت و در خدمت قدرت است اقای هاتف !

 
Free counter and web stats